Hasło powinno zawierać: Min. 8 znaków, liczbę, małą literę i wielką literę

Register.SuccessRegistration.FirstLine

Register.SuccessRegistration.SpecialPoint

Register.SuccessRegistration.SecondLine

Register.SuccessRegistration.ClickInLink

Register.SuccessRegistration.OnlyOneStep

Register.SuccessRegistration.Benefits

Register.SuccessRegistration.AcceptAgreement

Register.SuccessRegistration.ReadEmail

Register.SuccessRegistration.ClickLink